همکاری با زاکی فود

اگر به دنبال همکاری با زاکی فود هستید، به صفحه درستی وارد شده اید. ما در زکی فود همواره آماده پذیرش پیشنهادات سازنده و همکاری های بلند مدت هستیم.

Work with us
Work with us

1. استخدام در زاکی فود

ما همواره به دنبال همکاری با افراد جوان و پر انرژی هستیم. آینده شغلی خود را تضمین کنید.

2. دریافت نمایندگی فروش

ما به دنبال گسترش شبکه توزیع محصولات خود هستیم. اگر شما توانایی فروش دارید، اقدام نمایید.

3. تامین مواد اولیه

اگر توانایی ارائه خدمات به زاکی فود را دارید یا می توانید مواد اولیه موردنیاز ما را تهیه کنید.